Privacyverklaring

Rietdijk Postzegel- en Muntenveilingen B.V.

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Zie ook onze disclaimer.

1) Inleiding

Rietdijk postzegel- en muntenveilingen B.V. verwerkt persoonsgegevens om haar doelstelling, het verkopen van materialen via openbare veilingen uit te kunnen voeren. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer u contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van contact met elkaar.  We behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

2) Uw privacy rechten

U heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. U kunt daarvoor gebruik maken van het “Recht op inzage”. U kunt ook gebruik maken van het “Recht op correctie” en uw persoonsgegevens laten wijzigen of zelfs laten verwijderen. U kunt uw recht op inzage en uw recht op correctie uitoefenen door contact op te nemen met onze beheerder van databases. U kunt daartoe een digitaal of schriftelijk verzoek indienen bij ons:
Stuur uw verzoek naar:  info@rietdijkveilingen.nl
Of stuur desgewenst een brief naar:

Rietdijk B.V.
Noordeinde 41
2514 GC  Den Haag

3) Gebruik persoonsgegevens

 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 • Registratie voor deelneming aan onze veilingen;
 • Verzending van papieren en digitale veilingcatalogi;
 • Verzending van papieren en digitale communicatie t.a.v. onze veilingen;
 • Verzending van papieren en digitale commucicatie t.a.v aan- en verkopen;
 • Controle van betalingen van aan- en verkopen;
 • Adressering van nota’s;
 • Adressering van fysieke zendingen;
 • Het voldoen aan verzoeken van fiscale en wettelijke opsporingsbevoegdheden.

Ten hoeve van de verwerking van documenten, biedingen en catalogi hebben tevens toegang:

 • De beheerder van RietdijkLive;
 • De beheerder van de digitale werkomgeving van Rietdijk;
 • De beheerder van de digitale advertentie campagne’s op een cumulatief niveau;
 • De drukker van onze catalogi t.a.v. uw adresgegevens.

Uw persoonlijke gegevens anders dan hierboven omschreven worden niet met derden gedeeld.

4) Opnamen kijkdagen en veilingzaal

Wij maken u erop attent dat, gedurende de kijkdagen, uit beveiligingsoogpunt beelden worden gemaakt van alle bezoekers in ons pand. Deze beelden worden na 1 maand (automatisch) gewist. Tijdens de veiling is er tevens sprake van opnamen in de veilingzaal. De camera is gericht op de veilingtafel met de bedoeling het verloop van de veiling te registeren. Wij willen voorkomen dat u in beeld komt, de opstelling van de camera is dermate dat bezoekers niet herkenbaar in beeld komen. Wanneer u echter naar voren loopt, is dat niet helemaal uit te sluiten.

5) Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze, als dat wenselijk is, aan de toezichthouder en waar nodig ook aan u. Volledig toegang tot al uw verstrekte gegevens hebben alleen de medewerkers van Rietdijk veilingen B.V.

6) Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt, maar niet korter dan de termijn die de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, kan per persoon anders zijn.

7) Web-analyse

Voor onze web-analyse laten we het gedrag van bezoekers op onze websites meten en analyseren door onze website-host. De verzamelde algemene bezoekgegevens (het gaat om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt) worden ons alleen geanonimiseerd en getotaliseerd door de website-host aangeleverd en door de beheerder van digitale advertentie campagne’s op een cumulatief niveau geanalyseerd.

8) Websites van derden

Wij kunnen niet garanderen dat websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden, op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van de betrokken website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.